Từ 01/6/2024 có thể học lý thuyết thi bằng lái xe ô tô trực tuyến

 • Từ 01/6/2024 có thể học lý thuyết thi bằng lái xe ô tô trực tuyến

  Vừa qua ngày 31/3/2024, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 05/2024/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện và người lái. Trong đó, nội dung nổi bật là có thể học trực tuyến đối với một số nội dung lý thuyết để thi bằng lái xe.

  Từ 01/6/2024 có thể học lý thuyết thi bằng lái xe ô tô trực tuyến

  Theo điểm g Khoản 2 Điều 4 Thông tư 05/2024/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 01/6/2024 quy định cơ sở đào tạo lái xe căn cứ nội dung, chương trình đào tạo lái xe, xây dựng chương trình đào tạo lái xe và báo cáo Sở Giao thông vận tải để theo dõi quản lý.

  Đồng thời, tại điểm a Khoản 4 Điều 4 Thông tư 05/2024/TT-BGTVT quy định về hình thức đào tạo như sau:

  – Người có nhu cầu cấp giấy phép lái xe các hạng A1, A2, A3, A4 và ô tô hạng B1 được tự học các môn lý thuyết, nhưng phải đăng ký tại cơ sở được phép đào tạo để được ôn luyện, kiểm tra; riêng đối với các hạng A4, B1 phải được kiểm tra, cấp chứng chỉ đào tạo.

  – Người có nhu cầu cấp giấy phép lái xe các hạng B2, C, D, E và các hạng F được đào tạo:

  + Đối với nội dung học lý thuyết được lựa chọn một trong các hình thức sau: tập trung tại cơ sở đào tạo; tập trung tại cơ sở đào tạo kết hợp với đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn; đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn.

  Riêng đối với các môn phải học tập trung tại cơ sở đào tạo, gồm: cấu tạo và sửa chữa thông thường; kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; kỹ thuật lái xe;

  –  Đối với nội dung học thực hành lái xe: theo hình thức tập trung;

  – Phải kiểm tra các môn lý thuyết và thực hành tại cơ sở đào tạo, để được xét cấp chứng chỉ sơ cấp nghề, chứng chỉ đào tạo.

  Như vậy, kể từ ngày 01/6/2024 đã có thể học lý thuyết thi bằng lái xe ô tô bằng hình thức đào tạo từ xa (trực tuyến), ngoại trừ các môn cấu tạo và sửa chữa thông thường; kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; kỹ thuật lái xe phải học tập trung tại cơ sở đào tạo.

  Hồ sơ của người học lái xe từ 01/6/2024 bao gồm những gì?

  Theo Khoản 5 Điều 4 Thông tư 05/2024/TT-BGTVT quy định hồ sơ của người học lái xe bao gồm:

  1) Đối với người học lái xe lần đầu

  Người học lái xe lần đầu lập 01 bộ hồ sơ, nộp trực tiếp tại cơ sở đào tạo. Hồ sơ bao gồm:

  – Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư 05/2024/TT-BGTVT: Tải về

  – Bản sao thẻ tạm trú hoặc thẻ thường trú hoặc chứng minh thư ngoại giao hoặc chứng minh thư công vụ đối với người nước ngoài;

  – Giấy khám sức khoẻ của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định.

  2) Đối với người học lái xe nâng hạng

  Người học lái xe nâng hạng lập 01 bộ hồ sơ, nộp trực tiếp tại cơ sở đào tạo và chụp ảnh trực tiếp lưu giữ trong cơ sở dữ liệu giấy phép lái xe. Hồ sơ bao gồm:

  – Các giấy tờ quy định với người học lái xe lần đầu

  – Bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc bằng cấp tương đương trở lên đối với trường hợp nâng hạng giấy phép lái xe lên các hạng D, E (xuất trình bản chính khi kiểm tra hồ sơ dự sát hạch);

  – Bản khai thời gian hành nghề và số km lái xe an toàn theo mẫu quy định tại Phụ lục 8 ban hành kèm theo Thông tư 05/2024/TT-BGTVT: Tải về

  – Người dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt học lái xe mô tô hạng A1, hạng A4 lập 01 bộ hồ sơ, nộp trực tiếp tại cơ sở đào tạo. Hồ sơ bao gồm Giấy khám sức khoẻ của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định.

  Quy định việc tổ chức sát hạch lái xe

  Theo điểm a Khoản 14 Điều 4 Thông tư 05/2024/TT-BGTVT, việc tổ chức sát hạch lái xe được thực hiện như sau:

  – Sát hạch lý thuyết thực hiện trên máy vi tính (trừ sát hạch đối với hạng A1 tại các địa bàn thuộc các đô thị từ loại 3 trở lên có khoảng cách đến trung tâm đô thị loại 3 trở lên trên 100 km được phép sát hạch bằng phương pháp trắc nghiệm trên giấy);

  Phòng sát hạch lý thuyết có camera để giám sát quá trình sát hạch;

  – Sát hạch mô phỏng các tình huống giao thông trên máy tính đối với các hạng B1, B2, C, D, E và các hạng F;

  Phòng sát hạch có camera để giám sát quá trình sát hạch;

  – Sát hạch thực hành lái xe trong hình đối với các hạng A1, A2 thực hiện tại trung tâm sát hạch lái xe hoặc cơ sở đào tạo lái xe có sân sát hạch đủ điều kiện, có thiết bị chấm điểm tự động (trừ các địa bàn có khoảng cách đến trung tâm đô thị từ loại 3 trở lên trên 100 km được phép sát hạch bằng phương pháp chấm điểm trực tiếp);

  – Sát hạch thực hành lái xe trong hình đối với các hạng F thực hiện tại trung tâm sát hạch lái xe hoặc sân sát hạch có đủ điều kiện thuộc trung tâm sát hạch lái xe; không có sát hạch viên ngồi trên xe sát hạch;

  – Sát hạch thực hành lái xe trong hình đối với các hạng B1, B2, C, D, E thực hiện tại trung tâm sát hạch lái xe có thiết bị chấm điểm tự động; không có sát hạch viên ngồi trên xe sát hạch;

  – Sát hạch thực hành lái xe trên đường giao thông áp dụng đối với các hạng B1, B2, C, D, E và các hạng F và có một sát hạch viên ngồi trên xe sát hạch;

  – Sát hạch thực hành lái xe trên đường giao thông đối với các hạng B1, B2, C, D và E phải sử dụng thiết bị chấm điểm tự động.”;

  Trên đây là toàn bộ giải đáp về thông tin từ 01/6/2024 có thể học lý thuyết thi bằng lái xe ô tô trực tuyến. Người đọc có thể theo dõi để cập nhật những quy định mới của pháp luật.


0 comment

Leave a reply

Liên hệ