Chạy DAT là gì?

 • Chạy DAT là gì?

  *Chạy DAT là gì?
  – DAT là một công cụ điện tử được gắn trên các phương tiện ô tô sử dụng để theo dõi và ghi lại thông tin liên quan đến thời gian và quãng đường trong quá trình học và thực hành lái xe. Nó thực hiện nhiệm vụ ghi chép, lưu trữ, kiểm tra tính chính xác, và truyền thông tin liên quan đến quá trình đào tạo và học tập lái xe.
  *Quy định về chạy DAT:
  1. ĐIỀU KIỆN HOÀN THÀNH CHẠY DAT ĐỐI VỚI HẠNG B1
  Tối thiểu số km: 710km.
  Tối thiểu số giờ: 12 giờ.
  Tối thiểu số giờ chạy ban đêm: 4 giờ.
  2. ĐIỀU KIỆN HOÀN THÀNH CHẠY DAT ĐỐI VỚI HẠNG B2
  Tối thiểu số km: 810km.
  Tối thiểu số giờ: 20 giờ.
  Tối thiểu số giờ chạy ban đêm: 4 giờ.
  Tối thiểu số giờ học trên xe số tự động (hạng B1): 3.2 giờ.
  3. ĐIỀU KIỆN HOÀN THÀNH CHẠY DAT ĐỐI VỚI HẠNG C
  Tối thiểu số km: 825km.
  Tối thiểu số giờ: 24 giờ.
  Tối thiểu số giờ chạy ban đêm: 4 giờ.
  Tối thiểu số giờ học trên xe số tự động (hạng B1): 3.2 giờ.
  ————————————————————–
  𝐓𝐑𝐔̛𝐎̛̀𝐍𝐆 𝐃𝐀̣𝐘 𝐋𝐀́𝐈 𝐗𝐄 𝐋𝐀̣𝐂 𝐇𝐎̂̀𝐍𝐆
  Đào tạo lái xe ô tô các hạng B – C – nâng hạng
  ⏰ 𝗚𝗶𝗼̛̀ 𝗺𝗼̛̉ 𝗰𝘂̛̉𝗮: 7𝗵𝗢𝗢 – 17𝗵𝗢𝗢
  𝐂𝐧𝟏: 𝐓𝐨̂̉ 𝟑𝟒 – 𝐓𝐓.𝐋𝐢𝐞̂𝐧 𝐍𝐠𝐡𝐢̃𝐚 – 𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 Đ𝐮̛́𝐜 𝐓𝐫𝐨̣𝐧𝐠
  𝐂𝐧𝟐: 𝐒𝐨̂́ 𝟕𝟗 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐓𝐮̛̉ 𝐋𝐮̛̣𝐜 – 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝟖 – 𝐓𝐏 Đ𝐚̀ 𝐋𝐚̣𝐭
  𝐂𝐧𝟑: 𝟏𝟐𝟐 𝐍𝐚𝐦 𝐇𝐢𝐞̣̂𝐩 – 𝐱𝐚̃ 𝐊𝐚 Đ𝐨̂ – 𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 Đ𝐨̛𝐧 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠
  𝐂𝐧𝟒: 𝟏𝟖 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐕𝐚̆𝐧 𝐓𝐫𝐨̂̃𝐢 – 𝐓𝐡𝐢̣ 𝐭𝐫𝐚̂́𝐧 𝐓𝐡𝐚̣𝐧𝐡 𝐌𝐲̃ – Đ𝐨̛𝐧 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠
  (Đ𝐨̂́𝐢 𝐝𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐓𝐇𝐂𝐒 𝐓𝐡𝐚̣𝐧𝐡 𝐌𝐲̃ )
  🚨 Mọi thắc mắc hoặc đăng kí học vui lòng liên hệ: 𝟎𝟗𝟖𝟖.𝟎𝟐𝟒.𝟖𝟔𝟎 ( thầy Hiếu)
  📑 Hỗ trợ đăng ký hồ sơ online : Zalo 𝟎𝟗𝟖𝟖.𝟎𝟐𝟒.𝟖𝟔𝟎

0 comment

Leave a reply

Liên hệ