Thiết bị DAT là gì? Chức năng của thiết bị DAT trong sát hạch lái xe

 • Thiết bị DAT là gì? Chức năng của thiết bị DAT trong sát hạch lái xe

  Thiết bị DAT là thiết bị mới nhằm phục vụ quản lý đào tạo lái xe được quy định trong QCVN 105:2020/BGTVT ban hành kèm Thông tư 37/2020/TT-BGTVT của Bộ GTVT. Vậy, theo quy định, thiết bị DAT là gì? Có chức năng như thế nào?

  Thiết bị DAT là gì? Chức năng của thiết bị DAT trong sát hạch lái xe

  Thiết bị DAT là gì? Chức năng của thiết bị DAT trong sát hạch lái xe (Ảnh minh họa)

  1. Thiết bị DAT là gì?

  Theo mục 1.3.1 QCVN 105:2020/BGTVT quy định về DAT như sau:

  – Thiết bị giám sát thời gian và quãng đường thực hành lái xe (sau đây gọi tắt là thiết bị DAT) là thiết bị điện tử được lắp trên xe ô tô để ghi, lưu trữ, xác thực và truyền nhận các thông tin bắt buộc liên quan trong quá trình dạy và thực hành lái xe.

  – DAT tên đầy đủ là Distance and Time

  Đồng thời, tại Thông tư 04/2022/TT-BGTVT có bổ sung thêm một số quy định về thiết bị DAT như sau:

  – Dữ liệu DAT: là tập hợp các thông tin về định danh và quá trình học thực hành lái xe trên đường của học viên, được truyền từ thiết bị DAT lắp trên ô tô tập lái xe trên đường về máy chủ của cơ sở đào tạo theo quy định tại mục 2.1.5 và mục 2.1.6 của QCVN 105:2020/BGTVT.

  – Dữ liệu quản lý DAT: là tập hợp các thông tin về định danh và quá trình học thực hành lái xe trên đường của học viên, được truyền từ máy chủ của cơ sở đào tạo về máy chủ của Tổng cục Đường bộ Việt Nam theo quy định tại Phụ lục 30 ban hành kèm theo Thông tư 04/2022/TT-BGTVT.

  – Hệ thống thông tin DAT gồm: các thiết bị phần cứng, đường truyền và phần mềm dùng để thu nhận, quản lý, khai thác dữ liệu quản lý DAT.

  2. Chức năng của thiết bị DAT

  Theo QCVN 105:2020/BGTVT, thiết bị giám sát thời gian và quãng đường thực hành lái xe cần đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về kỹ thuật tối thiểu như sau:

  2.1. Chức năng hiển thị thông tin và thông báo trạng thái hoạt động

  Thiết bị DAT phải có chức năng tự kiểm tra khi khởi động ban đầu và trong suốt quá trình hoạt động và có các tín hiệu, báo hiệu bằng đèn, bằng âm thanh hoặc thông qua màn hình, để thông báo trạng thái hoạt động, bao gồm:

  – Tình trạng tín hiệu viễn thông di động;

  – Tình trạng có kết nối, mất kết nối với máy chủ;

  – Tình trạng có tín hiệu, mất tín hiệu GNSS;

  – Tình trạng hoạt động của bộ nhớ lưu trữ dữ liệu;

  – Tình trạng hoạt động của camera;

  – Trạng thái đăng nhập, đăng xuất của giáo viên và học viên;

  – Hiển thị thông báo thông tin học viên sau khi đăng nhập bao gồm: mã số học viên (ID), mã khóa học, tên học viên, tên giáo viên. Phát âm thanh thông báo: đúng, sai, hoàn thành khi đăng nhập, đăng xuất và khi nhận dạng sai khuôn mặt học viên so với đăng nhập.

  – Hiển thị theo thời gian thực, bao gồm: kết quả xác thực, số liệu thời gian, quãng đường đã học của phiên học thực hành lái xe.

  – Hiển thị số liệu thời gian, quãng đường của học viên đã luyện tập và còn phải luyện tập tiếp so với quy định.

  (Mục 2.1.1 QCVN 105:2020/BGTVT)

  2.2. Chức năng ghi nhận thay đổi người dạy và học trên xe

  – Người dạy thực hành và học viên sử dụng thẻ hoặc vân tay chạm vào đầu đọc thẻ hoặc đầu đọc vân tay của thiết bị để đăng nhập hoặc đăng xuất hệ thống.

  – Thiết bị DAT phải ghi lại được thời điểm, tọa độ đăng nhập, đăng xuất của người dạy thực hành và học viên, đồng thời phải có báo hiệu để nhận biết các sự thay đổi này.

  – Việc đăng nhập, đăng xuất chỉ thực hiện được khi xe dừng hoặc đỗ.

  (Mục 2.1.2 QCVN 105:2020/BGTVT)

  2.3. Chức năng xác thực người học qua camera

  – Thiết bị DAT có khả năng sử dụng camera nhận dạng khuôn mặt để xác thực học viên.

  – Tần suất xác thực là 5 phút/lần.

  – Thiết bị DAT ghi nhận thời điểm, tọa độ, kết quả xác thực tại thời điểm xác thực.

  (Mục 2.1.3 QCVN 105:2020/BGTVT)

  2.4. Chức năng cảnh báo

  Thiết bị DAT phải phát tín hiệu cảnh báo bằng đèn Led nháy sáng hoặc màn hình hiển thị:

  – So sánh nhận dạng khuôn mặt học viên không trùng khớp với thông tin đã được đăng ký qua thẻ hoặc vân tay của học viên;

  – Phần cứng lỗi bao gồm: mất tín hiệu GNSS, mất tín hiệu viễn thông di động, lỗi bộ nhớ, camera bị lỗi;

  – Không kết nối được với máy chủ quản lý.

  (Mục 2.1.4 QCVN 105:2020/BGTVT)

  2.5. Chức năng ghi và lưu trữ dữ liệu trên thiết bị

  Thiết bị DAT phải ghi và lưu trữ dữ liệu trong bộ nhớ thiết bị các thông tin tối thiểu như sau:

  * Thông tin về người dạy và học viên

  – Thông tin định danh học viên qua mã thẻ hoặc vân tay và hình ảnh khuôn mặt.

  – Thông tin định danh giáo viên qua mã thẻ hoặc vân tay.

  – Thời điểm, tọa độ bắt đầu và kết thúc phiên học thực hành lái xe của từng học viên.

  – Thời gian, quãng đường học thực hành tích lũy và thời gian, quãng đường thực hành trong ngày của từng học viên.

  * Thông tin hành trình xe chạy và kết quả xác thực khuôn mặt học viên

  – Hành trình xe chạy (thời gian, tọa độ, tốc độ) với tần suất ghi và lưu trữ không quá 30 giây một lần khi xe trong phiên dạy thực hành.

  – Kết quả xác thực khuôn mặt học viên (đúng, sai) với tần suất ghi và lưu trữ không quá 5 phút một lần khi xe đang có học viên học thực hành.

  – Ảnh chụp thời điểm đăng nhập và đăng xuất thành công. Ảnh chụp tại thời điểm thiết bị phát hiện Khuôn mặt học viên và định danh qua thẻ hoặc vân tay là không cùng một người.

  (Mục 2.1.5 QCVN 105:2020/BGTVT)

  2.6. Chức năng truyền dữ liệu về máy chủ

  – Dữ liệu theo quy định tại mục 2.1.5 của Quy chuẩn này phải được truyền về máy chủ quản lý với tần suất không quá 5 phút một lần khi xe trong phiên thực hành và được quản lý, lưu trữ theo quy định tại mục 2.6 của Quy chuẩn này.

  – Trong trường hợp mất kết nối với máy chủ do gián đoạn đường truyền, thiết bị DAT phải gửi lại đầy đủ dữ liệu đã ghi nhận được trước đó về máy chủ ngay sau khi đường truyền hoạt động trở lại, theo thứ tự thời gian từ trước đến sau (cho phép gửi song song dữ liệu cũ và dữ liệu hiện thời).

  (Mục 2.1.6 QCVN 105:2020/BGTVT)

  3. Quy định về lắp đặt thiết bị DAT trên xe ô tô

  – Phải lắp đặt thiết bị DAT ở vị trí giáo viên dạy lái xe và học viên quan sát được màn hình hiển thị, đèn báo trạng thái hoạt động của thiết bị, bảng hướng dẫn sử dụng.

  – Bộ phận thu nhận hình ảnh phải được lắp đặt sao cho chụp được toàn bộ khuôn mặt học viên đang thực hành lái xe, nhưng không được gây cản trở tầm nhìn bên ngoài.

  – Bảng hướng dẫn sử dụng thiết bị DAT phải thể hiện các thông tin sau:

  + Số điện thoại, địa chỉ liên hệ của nhà cung cấp thiết bị DAT;

  + Thao tác đăng nhập, đăng xuất lái xe;

  + Trạng thái hoạt động của thiết bị thông qua tín hiệu, báo hiệu.


0 comment

Leave a reply

Liên hệ