Lái xe ô tô cần bằng gì? Học lái xe ô tô mất bao lâu?

 • Lái xe ô tô cần bằng gì? Học lái xe ô tô mất bao lâu?

  Lái xe ô tô cần bằng gì? Học lái xe ô tô mất bao lâu?

  Lái xe ô tô cần bằng gì? Học lái xe ô tô mất bao lâu?
  Tôi muốn hỏi lái xe ô tô cần giấy tờ gì? Nếu học lái xe ô tô mất bao lâu?_Hải Đăng (Hà Nam)

   Chào anh, Ban biên tập xin giải đáp như sau:

  1. Lái xe ô tô cần bằng gì?

  Theo Khoản 7 Điều 16 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT quy định phân hạng giấy phép lái xe như sau:

  “7. Hạng B2 cấp cho người hành nghề lái xe để điều khiển các loại xe sau đây:

  a) Ô tô chuyên dùng có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg;

  b) Các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1.”

  Như vậy, theo quy định trên thì người lái xe ô tô cần phải có bằng B2.

  Theo đó, người sở hữu bằng B2 có thể lấy những xe sau:

  – Ô tô chuyên dùng có trọng tải thiết kế dưới 3,5 tấn kg

  – Ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi, kể cả chỗ ngồi cho người lái xe;

  – Ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dùng có trọng tải thiết kế dưới 3,5 tấn;

  – Máy kéo kéo một rơ moóc có trọng tải thiết kế dưới 3,5 tấn.

  2. Học lái xe ô tô mất bao lâu?

  Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 13 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT để học bằng lái xe ô tô hạng B2 thì người học cần phải học phần lý thuyết và thực hành cụ thể:

  – Phần lý thuyết là 168 giờ;

  – Phần thực hành lái xe là 420 giờ.

  Như vậy, tổng thời gian học bằng lái xe ô tô bao gồm phần lý thuyết và thực hành lái xe là 588 giờ.

  Chương trình học đào tạo lái xe ô tô thế nào?

  Theo quy định tại Khoản 3 Điều 13 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT được sửa đổi bởi Khoản 7 Điều 1 Thông tư 04/2022/TT-BGTVT thì chương trình học đào tạo lái xe ô tô bằng B2 như sau:

  SỐ TT NỘI DUNG ĐƠN VỊ TÍNH HẠNG GIẤY PHÉP LÁI XE

  B2

  1 Pháp luật giao thông đường bộ giờ 90
  2 Cấu tạo và sửa chữa thông thường giờ 18
  3 Nghiệp vụ vận tải giờ 16
  4 Đạo đức, văn hóa giao thông và phòng chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông. giờ 20
  5 Kỹ thuật lái xe giờ 20
  6 Học phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông giờ 4
  7 Tổng số giờ học thực hành lái xe/01 xe tập lái và trên ca bin học lái xe ô tô giờ 420
  Trong đó Tổng số giờ học thực hành lái xe/01 xe tập lái giờ 405
    Tổng số giờ học thực hành trên ca bin học lái xe ô tô (theo số học viên được quy định trên 01 xe tập lái) giờ 15
  8 Tổng số giờ học thực hành lái xe của 01 học viên trên xe tập lái và trên ca bin học lái xe ô tô giờ 84
  a) Số giờ thực hành lái xe/01 học viên giờ 81
  Trong đó Số giờ thực hành lái xe trên sân tập lái/01 học viên giờ 41
    Số giờ thực hành lái xe trên đường giao thông/01 học viên giờ 40
  b) Số giờ thực hành trên ca bin học lái xe ô tô/01 học viên giờ 3
  9 Số giờ học/01 học viên/khoá đào tạo giờ 252
  10 Tổng số giờ một khoá đào tạo giờ 588

  Tổng thời gian khóa đào tạo

  SỐ TT NỘI DUNG ĐƠN VỊ TÍNH HẠNG GIẤY PHÉP LÁI XE

  B2

  1 Ôn và kiểm tra kết thúc khoá học ngày 4
  2 Số ngày thực học ngày 73,5
  3 Số ngày nghỉ lễ, khai giảng, bế giảng ngày 15
  4 Cộng số ngày/khoá đào tạo ngày 92,5

  – Số học viên được quy định trên 01 xe tập lái: hạng B2 là 05 học viên.

  Quy định về số km học thực hành lái xe

  SỐ TT NỘI DUNG ĐƠN VỊ TÍNH HẠNG GIẤY PHÉP LÁI XE

  B2

  1 Số km thực hành lái xe trên sân tập lái/01 học viên km 290
  2 Số km thực hành lái xe trên đường giao thông/01 học viên km 810
  Tổng số km thực hành lái xe/01 học viên km 1100

  Như vậy, người học cần phải vượt qua chương trình đào tạo và các bài thi sát hạch lái xe thì mới được cấp bằng lái xe ô tô (Bằng B2).


0 comment

Leave a reply

Liên hệ